Om dokumentationen


Dokumentation med MetaPlus


MetaPlus är den del av SCB:s metadatasystem där framför allt variabler listas och beskrivs på ett strukturerat sätt. Variablernas värdemängder och deras kopplingar till objekttyp och population framgår också i MetaPlus.

Figuren nedan visar på ett förenklat sätt förhållandena mellan de olika begreppen i MetaPlus. Observera att den inte är ritad som en formellt korrekt modell av systemet, utan endast avser att ge en överblick av de viktigaste begreppen.

MetaPlus är uppbyggd som en hierarkisk struktur av register, som i detta sammanhang definieras som en datamängd som används för att producera statistik.

I och med att strukturen är hierarkisk ärvs egenskaperna nedåt i strukturen från föregående nivå.


Register

Registervariant

Registerversion

Objekttyp

Population

Variabel

Värdemängd

MetaPlus-komponenterna i strukturhierarkin är klickbara.